Rehabilitering / Styrke - og funksjonstest

Tilbake til aktivitet, styrke og funksjon

Målrettet rehabilitering og funksjonstesting

Våre erfarne terapeuter og trenere tilbyr personlig veiledning og støtte gjennom rehabiliteringsprosessen, samt styrke- og funksjonstester for å sikre optimal ytelse og restitusjon.

Hva er rehabilitering, styrke og funksjonstest?

Vi tilbyr rehabilitering (opptrening) etter skader i henhold til kunnskapsbasert praksis, og tester utøverne våre både under rehabilitering og i forbindelse med prestasjonsfremmende trening. Vi utfører styrke- og funksjonstester, som er verdifulle enten før en operasjon eller under opptrening etter en operasjon eller skade. Vi bruker standardiserte testmetoder som gir oss objektive data på muskelstyrke og muskelfunksjon.

1.

Før operasjon

Ved en kneskade, der man venter på en operasjon, bør man ha oppnådd en viss funksjon i det skadde benet før operasjonen for å sikre best mulig resultat. Vi kan teste og måle hvor sterk du er før og etter operasjonen.

2.

Etter operasjon/opptrening etter en skade

Hvis du har gjennomgått en operasjon eller trener deg opp etter en skade, bør du oppnå en viss funksjon i det skadde benet (>90%). Du bør ha gjenopprettet en viss styrke, spenst og funksjon for å minimere sjansen for en re-skade. I disse tilfellene vil testing være avgjørende, og dette vil bistå i vurderingen av tilbakevending til idrett etter operasjon eller skade.

3.

Screening

Screening har flere formål. Et av de viktigste er å kartlegge hvilke skader en utøver har hatt eller tidligere har hatt. Dette er relevant fordi vi vet at den største risikoen for en skade er en tidligere skade. Ved å identifisere potensielle svakheter eller funksjonstap kan rehabilitering og prestasjonsfremmende trening rettes mot dette, og sjansen for at skaden gjentar seg vil reduseres.

En annen viktig grunn til å screene er å få et overblikk over utøverens normale styrke og funksjon. Hvis en utøver skader seg, gir dette oss en referanse til hvordan funksjonen normalt bør være og gir oss et konkret mål å jobbe mot i rehabiliteringen etter skaden. En screening kan ikke med sikkerhet forutsi hvem som kommer til å bli skadet i løpet av en sesong, men vil ofte kunne identifisere områder som utøveren bør fokusere ekstra på for å forbedre funksjonen. Vi utfører screening av både lag og enkeltutøvere. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi kan hjelpe deg med:

(Rehabilitering) Vi kan hjelpe deg med

  • Individuelle rehabiliteringsplaner for ulike skader og plager

  • Styrke- og funksjonstester for å evaluere og forbedre ytelsen

  • Tilrettelegging av treningsprogrammer for skadeforebygging

  • Samarbeid med andre helsepersonell for helhetlig behandling

Klar for en trygg og effektiv tilbakekomst?

La oss hjelpe deg med å komme tilbake til ditt optimale aktivitetsnivå. Bestill time hos Kristiansund Idrettskompetansesenter i dag.

Bestill time